HomeXổ Số Bảng tra số đề theo con vật . Tra số đề con...

 Bảng tra số đề theo con vật . Tra số đề con vật

Con vat so de thực chất là bẳng tra số đề, ở những bảng này có liệt kê 1 số con vat tương ứng với các số trong lo de, có một so con vat xuất hiện nhiều hơn 1 lần ở các số do nó có tính đặc thì riêng biệt khác hẳn với các con còn lại. Bài viết dưới đây chúng ta còn tham khảo bẳng tra số đề từ 00-99 nha

tra số đề con vật
tra số đề con vật

 Bảng tra số đề theo con vật từ 00 – 19

Danh sách bảng con vat so de tương đương từ 00 – 19 gồm: 

00 ứng với vịt đẻ trứng

10 ứng với Con rồng nằm

01 ứng với Con cá trắng

11 ứng với Con chó

02 ứng với Ốc

12 ứng với Con ngựa

03 ứng với Con vịt, con ếch

13 ứng với Con voi

04 ứng với Con công, vú

14 ứng với Con mèo nhà

05 ứng với Côn trùng

15 ứng với Con chuột

06Con cọp, con ếch

16 ứng với Con ong

07 ứng với Con heo

17 ứng với Con hạc

08 ứng với Con thỏ

18 ứng với Con mèo rừng

09 ứng với Con trâu

19 ứng với Con bướm

tra số đề con vật
tra số đề con vật

Bảng số đề con vật từ 20 – 39

Danh sách bảng tra con vat so de tương đương với các số từ 20 – 39 cụ thể gồm: 

20 ứng với con n rết

30 ứng với con Cá đen

21 ứng với con Chim én

31 ứng với con Tôm

22 ứng với con Bồ câu, nhái bén

32 ứng với con Rắn

23 ứng với con khỉ

33 ứng với con Nhện

24 ứng với con sóc

34 ứng với con nai

25 ứng với con ó

35 ứng với con Dê

26 ứng với con Rồng bay

27 ứng với con Rùa

28 ứng với con Gà

29 ứng với con Lươn

tra số đề con vật
tra số đề con vật

Bảng tra số đề con vật từ 40 – 59

50 ứng với con Rồng nằm

41 ứng với con Cá Trắng

51 ứng với con Chó

42 ứng với con Ốc

52 ứng với con Ngựa, Tiền, vàng

43 ứng với con Vịt, ếc

53 ứng với con Voi

44 ứng với con công

54 ứng với con Mèo nhà

45 ứng với con Côn trùng

55 ứng với con Chuột

46 ứng với con Cọp, ếch

56 ứng với con Ong

47 ứng với con Heo

57 ứng với con Con hạc

48 ứng với con Thỏ

58 ứng với con Mèo rừng

49 ứng với con Trâu

59 ứng với con bướm

Bảng số đề con vật từ 60 – 79

60 ứng với con Rết

70 ứng với con Cá đen

61 ứng với con Chim én, gái

71 ứng với con Tô

62 ứng với con Bồ câu, nhái bén

72 ứng với con Rắn

63 ứng với con Khỉ

73 ứng với con Nhện

64 ứng với con Sóc

74 ứng với con nai

65 ứng với con ó

75 ứng với con Dê

66 ứng với con Rồng bay

67 ứng với con Rùa

68 ứng với con Gà

69 ứng với con Lươn

Bảng tra số đề con vật từ 80 – 99

Bảng con vat so de tương ứng với các số từ 80 đến 99 gồm:

90 ứng với Con rồng nằm

81 ứng với Con cá trắng

91 ứng với Con chó

82 ứng với Ốc

92 ứng với Con ngựa

83 ứng với Con vịt, con ếch

93 ứng với Con voi

84 ứng với Con công, vú

94 ứng với Con mèo nhà

85 ứng với Côn trùng

95 ứng với Con chuột

86 ứng với Con cọp, con ếch

96 ứng với Con ong

87 ứng với Con heo

97 ứng với Con hạc

88 ứng với Con thỏ

98 ứng với Con mèo rừng

89 ứng với Con trâu

99 ứng với Con bướm

Bảng số đề theo 12 con giáp

Ngoài bảng tra so de từ 00 đến 99 tương ứng với các con vat trên thì bảng tra số đề theo 12 con giáp cũng được các lô thủ áp dụng vô cùng phổ biến. Bảng số đề theo 12 con giáp cụ thể như sau: 

– Con giáp Tý ứng với các con số 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

– Con giáp Sửu ứng với các con số 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

– Dần ứng với các con số 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

– Con giáp Mão ứng với các con số 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99

– Thìn ứng với các con số 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

– Con giáp Tỵ ứng với các con số 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

– Ngọ ứng với các con số 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

– Con giáp Mùi ứng với các con số 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

– Thân ứng với các con số 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

– Dậu ứng với các con số 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

– Con giáp Tuất ứng với các con số 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

– Hợi ứng với các con số 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Bài viết liên quan

Chủ đề nổi bật